Suur tänu!

Meie keskus on saanud suure tunnustuse ja toetuse osaliseks! Saime teada, et meie keskuse tegevust on sotsiaalmeedias kiitnud üks tubli lapsevanem Priit Peljo. Üks hea inimene, Eneli Põld märkas seda kiitust ning võttis meie keskusega ühendust sooviga kuidagi meie tegevust toetada mõne vahendi soetamise või tegevuse võimaldamisega.  

Eelkõige oleme tänulikud märkamise eest. Märkame ise ka, kui keegi meid hea sõna, mõtte või teoga meeles peab.

Suur suur tänu Eneli Põld!