Pealinna lehes Maleva keskuse plaanidest

Pealinna ajalehes ilmus 07. mail 2018 Urmas Kaldmaa artikkel Käo Tugikeskuse Maleva keskusest "Käo keskus aitab vaimse puudega inimeste peredel eluga toime tulla". Artiklis on kajastatud keskuse teenuste juhi Merike Meriranna selgitusi Maleva keskuse edasistest arendusplaanidest.

Lõik artiklist: "Maleva keskus hoolitseb selle eest, et intellektipuudega inimesed ja nende pered tuleksid oma eluga toime. "Me oleme ellu kutsutud perekondade toetamiseks, et nad saaksid tuua oma täisealise lapse päeva ajaks meile hoida ja samal ajal ise käia tööl või puhata," selgitas keskuse teenustejuht Merike Merirand. "Samal ajal me ka arendame, toetame ja õpetame puudega inimesi."