Päevakeskus Käo sai EQUASS Assurance sertifikaadi

Meil on rõõm teatada, et Päevakeskus Käo on taaskord hinnatud vastavaks EQUASS Assurance põhimõtetele ja seega on meile antud taas EQUASS Assurance sertifikaat (16.12.15).

Esimest korda taotlesime EQUASS Assurance kvaliteedimärki 2012. aastal. 

Palju õnne kõikidele meie teenusekasutajatele, nende vanematele, meie töötajatele ja koostööpartneritele!

EQUASS Assurance on sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes. Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil, tagades sellega teenuse kasutajatele/ klientidele ja teistele huvirühmadele oma teenuste hea kvaliteet. Rohkem infot: www.equass.ee