Päevakeskus Käo osutab ajavahemikul 01.07.-31.12.17 pikaajalise kaitstud töö teenust

Päevakeskuses Käo toimub pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamine erinevates töötubades grupitegevusena ja/või individuaalselt, kus teenusele tulijal on tutvumiseks võimalik osaleda kõikide Päevakeskus Käo poolt pakutavate töötubade töös, et leida enda jaoks sobivaim.

Töötegevused on eesmärgipärased: oluline on protsessis osalemine lähtuvalt huvist-ja motivatsioonist. Hiljem on on võimalus oma toodangut turustada.

Pikaajalise kaitstud töö teenuse tingimustega saab tutvuda Sotsiaalkindlustusameti veebilehel: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kaitstud-too

Küsimuste ja info korral palun pöörduge teenuste juhi Merike Meriranna poole: 
merike.merirand kaokeskus.ee.