Päeva- ja nädalahoiuteenuse käivitamine Käo Tugikeskuses

Käo Tugikeskuses osutatakse alates 19.02.2018 suuremat järelevalvet ja toetust vajavatele täisealistele igapäevaelu toetamise teenust päeva- ja nädalahoiuteenusena.

Teenuse eesmärgiks on:

  • vähendada lähedaste hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus osalemist;
  • pakkuda raske või sügava intellektihäirega hooldust vajavatele täisealistele inimestele nende toimetulekuks vajalike tegevuskomponentidega teenust, mis võimaldab jätkata elamist koduses keskkonnas.

Rohkem infot päeva- ja nädalahoiuteenuse kohta. 

Alates 01.01.2017 igapäevaelu toetamise teenust autismispektriga raske või sügava intellektipuudega täisealisele.