NordPlus Horizontal projekt SPEDUCULT 1. projektikohtumine Norras

21.- 23. novembril 2017 osalesid Käo Tugikeskuse esindaja ning Käo Põhikooli õpetajad SPEDUCULT-i esimesel projektikohtumisel Norras. Eestipoolsesse esindusse kuulusid Kaidi Pill, Bäbby Täht, Katrin Lipso ja Jane Langemets.

Kohtumise fookus oli multisensoorsete keskkondadega tutvumisel ning iga projektipartneri huve kajastava küsimustiku loomises multisensoorsete keskkondade uurimiseks oma riigis.

Kohtumise käigus külastati mitmeid asutusi ning kuulati põnevaid ettekandeid erinevate erialade spetsialistidelt, samuti toimusid töötoad gruppides projekti teemade aruteluga. Allpool on välja toodud külastatud asutused ning viited nende kodulehekülgedele.

Oslo School of Architecture and Design (AHO) 

NaKuHel keskus  

Dissimilis keskus 

Emma Sansehus (tunnetusmaja)

Biblio Tøyen raamatukogu

Järgmine kohtumine leiab aset Soomes 06.-08.06.2018.