Maleva keskuse õppeaed on töös!

Anname teada, et 09. juunil seadis Maleva keskuse noored koostöös töötajatega sisehoovi sisse õppeaia.

Meeleolukalt valiti ühiselt jalgadel konteineritele sobivad asukohad, mis täideti mullaga. Istutuskastidesse istutati sisse erinevaid põnevaid taimi.

Sooja päikese paitusel ja meie noorte nobedate näppude tegutsemisel on peagi oodata saaki. 

Tallinna linna asutuste õppeaiad on vahend keskkonnahariduslike tegevuste tegemiseks, mille tulemusena saavad rajatud mitmed söögi-, tarbe- ja ilutaimedega õppeaiad, täienevad teadmised keskkonnast, rikastub linnaloodus, juurdub  õuesõpe ja tervislik ning aktiivne eluviis.

Rohkem infot õppeaedade rahastuse vahendite eraldamise kohta 2021. aastal.