Laste õppekäik RMK Viimsi külastuskeskusesse

6. novembril 2018 käis 7 Käo Tugikeskuse ja Käo Põhikooli õpilast RMK Viimsi külastuskeskuses. Koha peal vaadati lühikesi videoklippe Eesti metsloomadest ning seejärel suunduti näitust vaatama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilased said erinevate puuliikidega ning kätega tunnetada erinevaid puutüve tekstuure. Ühe huvitava tegevusena said õpilased astuda kaalu peale ja võrrelda enda ja metslooma kaalu. Õppekäigu lõpus oli võimalus õues loodust uurida – sai katsuda kuuseoksi, käbisid, puulehti jms. Käidi ka mere ääres kive korjamas ning mere lõhna tunnetamas.