Külalised Soomest Porist Koivula koolist

Meie lastekeskust ja Käo Põhikooli külastasid Erasmus KA1 programmi raames novembris kaks gruppi erivajadustega laste õpetajaid Soomest Koivula koolist. Esimene grupp viibis meie koolis 2. novembril ja teine grupp kahel päeval, 29.-30. novembril, mõlemas grupis oli neli õpetajat.

Külalised tutvusid kooli ja keskuse tööga, õppetöö korraldusega ning osalesid ka tundides. Esimene grupp andis infot oma asutuse kohta, koos õpilastega vaadati saalis tutvustavat filmi Koivula koolist.