Keskuse kollektiivpuhkuse ajad

Käo Tugikeskuse kollektiivpuhkuse ajad 2018. aastal on järgmised: 

lastekeskus: 30. juuni- 5. august 2018
Pae keskus: 09. juuli- 12. august 2018
Maleva keskus: 09. juuli- 12. august 2018