Käo Tugikeskuse väärtuste infograafika

Valminud on Käo Tugikeskuse väärtuste infograafika koostöös Joomeedia OÜ-ga.