Käo Tugikeskus sai Euroopa Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise!

15. septembril 2020 sai Käo Tugikeskus Euroopa Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise, mida Eestis annab välja SA Archimedese noorteagentuur.

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus programm. Solidaarsuskorpuse eesmärk on ühiskonna probleemide märkamine ja lahendamine vabatahtlike noorte ja organisatsioonide kaasamise kaudu. Käo Tugikeskuses tegutsevad Solidaarsuskorpuse programmide kaudu välisriikidest tulevad vabatahtlikud, kes toovad meie organisatsiooni uusi ideid ja uut energiat. Solidaarsuskorpuse programmis osalevad organisatsioonid peavad olema akrediteeritud ehk omama kehtivat kvaliteedimärgist.

Kvaliteedimärgis näitab organisatsiooni võimekust noori projekti vältel toetada ja teadlikkust Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Kvaliteedimärgise taotlemine toimus tugikeskuses meeskonnatööna. Väga suure panuse märgise saamiseks andsid lastekeskuse meeskonnajuht Marge Siimann ja Maleva keskuse meeskonnajuht Liis Rändur. Marge ja Liis tegutsevad ka vabatahtlike toetajate ehk tuutoritena vabatahtlike teenistuse jooksul.