Üleeuroopalise Spordinädala tähistamine lastekeskuses ja Käo Põhikoolis

Lastekeskuses ja Käo Põhikoolis toimus 23. septembril taas spordipäev tähistamaks üleeuroopalist Spordinädalat (23-30 septembril). Spordinädala läbiviijateks Eestis on  Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile.

Meie kooli spordipäev algas ühise soojendusvõimlemisega kooli õuealal ning peale seda toimusid teatevõistlused, kus lapsed said kommunikaatorit vajutada, teatepulka hoida ja edasi anda, joosta ning üksteisele kaasa elada. Seejärel aga olid lapsed publikuna kaasa elamas töötajate teatejooksule.

Nautisime ilusat ja karget sügisilma ning liikumist õues. Seejärel kogunesid kõik osalejad saali, kus jagati diplomeid ja auhindu.

Spordipäeva eesmärgid Käo Põhikoolis olid:

  • laps osaleb koos kaaslastega ühisüritusel
  • laps osaleb võimetekohastes kehalistes tegevustes
  • laps märkab erinevaid tegevusvahendeid ja kasutab neid sihipäraselt
  • laps reageerib positiivselt juhendamisele