ESF projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis" V koosloome töötuba

ESF-i poolt rahastatud projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” üheks tegevusliiniks on teenuse sisu väljatöötamine.

Intervallhoiuteenuse katsetamine ja arendus toimub ajavahemikul 01.03.2017–28.02.2018 koosloome meetodi teel. Protsessi juhivad Trinidad Consulting OÜ disainerid, kaasates valdkonnaga seotud osalisi.

V töötuba toimus 22.02.2018 Käo Tugikeskuse Maleva keskuses. 

Töötoa eesmärk: Piloodi käivitamise toetamine.

Töötoa teemad:

  • Osapoolte tagasiside koostööprotsessile;
  • Kulumudeli ja teenusprotsesside üle vaatamine ning parendamine;
  • Ettepanekud teenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks - teenuste korraldamise, rahastamise, eri osapoolte koostööga seotult.

Foto V koosloome töötoast.