ESF projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis" projekti meeskonna koosolek

30. mail 2018 toimus projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis (2014-2020.2.02.16-0030) järjekordne meeskonna koosolek Käo Tugikeskuse Pae keskuses. Koosolekuid, kus on juttu projekti edusammudest ning väljakutsetest viiakse läbi igakuiselt. 

Taaskord pidime tõdema, et intervallhoiuteenuse piloteerimine Maleva keskuse ruumides on käivitunud edukalt. Tänaseks on teenust piloteerinud juba 14 erinevat teenusekasutajat. Oleme saanud tagasisidet, kuidas intervallhoiuteenuse kasutamine loob vanematele võimalusi tööl käimiseks või tööl leidmiseks. Eriti oleme tänulikud enda tegevusjuhendajatele, tänu kellele on tekkinud usalduslik suhe vanematega, kes oma täisealise lapse teenusele on toonud. 

Viimsi vallal on tänaseks hea kogemus ühe teenusekasutajaga, kes on intervallhoiuteenusega kenasti kohanenud. Viimsis on loodud kõik tingimused järgmiste teenusekasutajate teenindamiseks. Viimsi valla ja Käo Tugikeskuse meeskonna koostöö toel on loodud kõik eeldused selleks, et Viimsis kasvaks kompetents raske ja sügava erivajadusega inimeste teenindamiseks väljaspool kodukeskkonda.