ESF projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis" III koosloome töötuba

ESF-i poolt rahastatud projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” üheks tegevusliiniks on teenuse sisu väljatöötamine.

Intervallhoiuteenuse katsetamine ja arendus toimub ajavahemikul 01.03.2017–28.02.2018 koosloome meetodi teel. Protsessi juhivad Trinidad Consulting OÜ disainerid, kaasates valdkonnaga seotud osalisi.

II koosloome töötuba toimus 10. oktoobril 2017. 

Töötoa teemad olid järgmised:

  • Piloteerimise eesmärkide täpsustamine, analüüsiks vajalike andmete ja nende kogumise viisides kokku leppimine.
  • Käimasoleva piloodi teenusprotsessi analüüs, tõrgete tuvastamine ning lahenduste leidmine.
  • Teenuse ressursside kaardistamine, kulumudeli täpsustamine ning optimeerimine.

Fotod III koosloome töötoast.