Maleva keskuse töötajad Hollandis 15.-18.03.15

Päevakeskus Käo Maleva keskuse meeskond külastas ajavahemikul 15.-18. märtsil 2015 Hollandis Käo keskusega samalaadseid asutusi.

Keskuse töötajatest käisid Hollandis: Merike Merirand, Jane Langemets, Katrin Haab, Liis Rändur, Jekaterina Bõkova, Hanna-Liisa Tiitso ja Külli Padar. Külaskäigu eesmärgiks oli rahvusvahelisel tasandil uute koostöösuhete loomine, Hollandi kolleegidega kogemuste vahetamine, võimalike uute praktikate ja meetodite rakendamine töös erivajadustega inimestega. Kõige olulisem oli saada ülevaade Hollandis olemasolevast keskkonnast, mis oli kohandatud erivajadusega inimese jaoks. Meie suurepärasteks vastuvõtjateks Hollandis olid Cees Hage ja Rini Blankers, kes tegutsevad igapäevaselt konsultantide ja käitumisekspertidena intellektipuudega ning psüühikahäirega inimestele spetsialiseerunud konsultatsioonifirmas Blankers-Hage v.o.f.

16. märtsil külastasime asutust nimega Gemiva-SVG, mis asus kohas nimega Swetterhage.
Tegemist oli organisatsiooniga, mis on loonud igati toetava keskkonna vaimupuudega inimestele. Kokku pakub Gemiva-SVG teenuseid 4715-le teenusesaajale Lõuna-Hollandi piirkonnas. Nendest 1606 teenusesaajat elavad ja saavad teenuseid erinevates Hollandi piirkondades, 3109 last ja täiskasvanut saavad päevahoiuteenust ja ambulatoorset hooldust. Eriti positiivse mulje jättis see, kuidas omamoodi kogukonnas elavad teenusesaajad pakkusid oma tegevusega lisaväärtust ümberkaudsetele inimestele. Näiteks nägime, kuidas erivajadusega täiskasvanud koristasid lähedalasuva lasteaia õueala. Tegemist oli juhendatud tegevusega, mis andis võimaluse end oma kogukonnas vajalikuna tunda. Lisaks saime käia eraldi ühes üksuses, kus viidi teenusesaajatele läbi erinevaid töötubasid ja töötegevusi. Töötegevusteks oli erinevad puutööd (nt linnumajade valmistamine), köögiviljade kasvatamine, loomade hooldamine (sead, kitsed, kanad, jänesed). Samas oli arvestatud ka nende teenusesaajatega, kellel meeldis aeg-ajalt omaette olla ning teiste tegutsemist vaadata.

Järgmine asutus, mida külastasime oli S Heerenloo, mis asus kohas nimega Julianadorp. Kohapeal oli mitmeid üksusi, kus toimusid võimetekohased tegevused ja toimetused erivajadustega teenusesaajatele. Leidsime väga palju ühist tegevustega, mida pakub Päevakeskus Käo. Käisime ka eakatele inimestele loodud kodu vaatamas. Silma jäi äärmiselt positiivselt korraldatud keskkond. Põhimõte seisnes selles, et asutus, kus inimesed elasid oleks võimalikult kodune ja meeldiv. Samas piirkonnas tegutses ka pood, kus müüdi erivajadustega inimeste poolt loodud kaunist käsitööd. 

17. märtsil külastasime ühte organisatsiooni nimega Amsta, mis asus Amsterdamis, Hollandi elu tuiksoonel. Tegemist on väga suure, mitmekülgse ning toetava asutusega erivajadustega inimestele. Näiteks külastasime ühte Amsta päevakeskust, kus tegutsevad vaimupuudega, autismispektrihäirega täiskasvanud teenusesaajad. Huvitav oli näha nende erinevaid päevategevusi, keskkonda ning kasutatavaid metoodikaid. Amsta toetas 2013. aastal kokku 3802 teenusesaajat. Töötajaid Amstas on kokku 2376.

18. märtsil külastasime kohta nimega Het Raamwerk. Tegemist on asutusega, mis pakub toetust ja juhendamist erivajadustega inimeste nende elukeskkonnas. Pakutakse päevategevusi ning meditsiinilist abi pea 700-le teenusesaajale kohas nimega Duin en Bollenstreek. Tähelepanu all on igas vanuses inimesed, kellel on intellektipuue või käitumisprobleemid. Täpsemalt käisime kohas nimega Hafakker. Tegemist on põneva kogukonnaga, kus kõrvuti intellektipuudega inimestega elavad inimesed, kellel pole puuet. Sellist nähtust nimetatakse Hollandis vastupidiseks integratsiooniks. Kohapeal saime külastada ka ühte päevakeskust, kus meile esitleti erinevaid juhendatud ja kohandatud töötegevusi erivajadustega täiskasvanutele, mis olid teenusesaajatele võimetekohaseks kohandatud.

18. märtsi pealelõunasel ajal õnnestus Käo meeskonnal külastada Den Haagis tegutsevat Eesti suursaadikut Peep Jahilot, kellega saime oma muljeid jagada. 

Suur suur tänu Cees Hagele ja Rini Blankersile lahke vastuvõtu ning asjaliku programmi eest! Fotomeenutused Hollandist.