Kooli nõukogu

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikooli nõukogu koosseis:

1 Liina Pihol kooli direktorliina dot pihol at kaokool dot ee
2 Helen Kogerma õpetajate esindaja helen at kaokool dot ee
3Katrin Lipso õpetajate esindaja katrin at kaokool dot ee
4 Olavi Nirk vanemate esindaja (põhiliige) olavi dot nirk at mail dot ee
5 Jane Oblikas vanemate esindaja (põhiliige) jane dot oblikas at gmail dot com
6 Hiie Härm vanemate esindaja (asendusliige) hiieharm2 at gmail dot com
7 Tatjana Rein vanemate esindaja (asendusliige) tatjana dot room at gmail dot com
8 Jane Langemets erakooli pidaja esindaja (nõukogu esimees) jane at kaokeskus dot ee
9Kati Kiiver erakooli pidaja esindajakati at kaokeskus dot ee 
10 Raivo Allev omavalitsusüksuse esindaja raivo dot allev at tallinnlv dot ee
11 Marina Runno Käo Tugikeskuse esindaja marina dot runno at kaokeskus dot ee