Konkurss Käo Põhikooli õpetaja ametikoha täitmiseks

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikool kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: õpetaja (1,0 ametikohta) ja logopeed (0,25 ametikohta) alates 1.09.2018a.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • vastavus Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. määruses nr 30 (Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded) § 3 lg 3 esitatud nõuetele (Põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning eripedagoogilised kompetentsid.);
  • õpetajana töötamise kogemus vähemalt üks aasta (toimetuleku- ja hooldusõppe õppekava õpilastega);
  • väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused;
  • vähemalt ühe võõrkeele oskus;
  • arvuti kasutamise oskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: kirjalik avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsiooni-kiri ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. mail 2018a Käo Põhikoolile aadressil Käo tn 53, 11317 Tallinn või kaokool at kaokool dot ee, märgusõna „õpetaja konkurss”.