Päevakeskus Käo nimetus muutus Käo Tugikeskuseks!

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsusele nr 127 on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asustus Päevakeskus Käo nimetatud ümber Käo Tugikeskuseks.

Keskusel on uus logo ja veebileht.