Töökorralduses kriisikava punase stsenaariumi nõuded 01.03.-31.03.2021

Seoses Covid-19 viiruse kõrge levikuga rakendame Käo Tugikeskuse sisemises töökorralduses punase stsenaariumi nõudeid alates 01.03.2021 kuni 31.03.2021. 

Eelkõige järgime järgmisi suuniseid:

  • Töötajad, kes ei ole seotud vahetu teenuse osutamisega ja töö iseloom võimaldab tööd teha ka kodus, jätkavad töötamist kodukontoris.
  • Jätkame oma teenusekasutajatele teenuste osutamist. Kui on vajadus osutada teenuseid e-teenusena või distantsilt ilma oluliselt teenuse eesmärki või kvaliteeti kaotamata, siis tegutseme vastavalt. Eelnevalt informeerime enda teenusekasutajaid sellest vajadusest ja võimalusest. 
  • Vahetud kontaktid tugikeskuses viime võimalusel miinimumini. Töökoosolekud ja kohtumised korraldame ennekõike veebipõhiselt ja füüsilised kokkusaamised viime miinimumini.
  • Füüsilistel kohtumistel nii maja sees kui ka tugikeskusest väljastpoolt tulijatega tagame IKV-de kasutamise (maskid, visiirid, puhastusvahendid).
Käo Tugikeskus järgime üldiseid linna poolt sätestatud reegleid ja täidame enda kriisikava punases stsenaariumis kirjeldatud reegleid.