Käitumisjuhis, kui on tuvastatud töötaja nakatumine COVID-19 viirusesse

Uus käitumisjuhise juhuks, kui on tuvastatud meie töötaja nakatumine COVID-19 viirusesse või kui esinevad viiruse tunnused.

Juhis on mõeldud tegutsemiseks asutustes olukorras, kus töötaja on nakatunud või esinevad tal COVID-19 viiruse tunnused, ta on viibinud oma töökohal ning puutunud kokku asustuses teiste inimestega (sh teised töötajad ja teenusekasutajad).

Palun hoolikalt dokumendiga tutvuda. Loodame, et me seda juhendit kasutama ei pea, kuid on väga oluline kursis olla!