ESF projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis" koosloome töötubade kokkuvõte

Koosloome protsessi eesmärk oli toetada projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis (2014-2020.2.02.16-0030)” raames intervallhoiuteenusearendamist Tallinna ja Viimsi piirkonna raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täisealistele teenusekasutajatele teenuse piloteerimise käigus.

Teenuse arendus ning parendus toimus pilootprojekti käigus koosloome meetodil, kus teenusearendamisel ja parendusettepanekute tegemisel lähtuti teenuse sihtrühma vajadustest, teenusepakkujate võimalusest ning võimekusest. 
 
Koosloome protsessi eesmärk oli parendada koostööd teenuse kasutajate, teenuse osutajate, kohalike omavalitsuste, Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti vahel.

Projekti raames moodustati selleks koosloomemeeskond. Meeskonda kuulusid teenuse sihtgrupi esindajad, teenuse pakkujad ning kohalike omavalitsuste esindajad. Ajavahemikul 01.05.2017-28.02.2018 toimus 5 töötuba. Protsessi juhtisid Trinidad Consulting OÜ disainerid.