ESF projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis" artikkel Pealinna lehes

15. juunil 2018 ilmus Pealinna lehes ESF projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis" tegevuse kohta ülevaatlik artikkel "Käo Tugikeskus piloteerib uut intervallhoiuteenust".

Katkend artiklist: "Lapsevanem peab harjutama mitte olema mures. Vanemad on harjunud muretsema oma laste pärast, kes nendest pidevalt on sõltunud," jätkas Pärna. "Isegi kui on olemas usaldus teenuse suhtes, et töötajad saavad lapsega hakkama, ikka vanemad muretsevad. Siin peab vanem iseendaga tööd tegema." Pärna tõi välja, et tänu uue teenuse piloteerimisele on ta saanud võimaluse oma töökoormust raamatupidajana tõsta, mis on oluliseks toeks perekonna toimetuleku parendamisel. 

Projektijuht Merike Melsase sõnul pareneb projekti toel teenuse kättesaadavus, kvaliteet ja tulemuslikkus kuna intervallhoiuteenuseid osutame vanematele/eestkostjatele vajaduspõhiselt. Edukas teenuse osutamine toetab teenuse kasutajate elukvaliteedi tõusu, kuna tekivad paremad võimalused tööhõives osalemiseks. Käo Tugikeskuse peamiseks ülesandeks on olla oma tegevusega vanematele ja peredele toeks.