Maleva keskuse peasissepääsu, galerii ja intervallhoiuteenuse ruumide avamisüritus
11. septembril 2017 toimus Päevakeskuse Käo Maleva keskuse (Maleva 16, Tallinn) peasissepääsu, galerii ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) poolt rahastatud projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” raames renoveeritud intervallhoiuteenuse ruumide avamisüritus.

 

 

Maleva keskuse avamisüritusest Tallinna veebilehel
Maleva keskuse avamisüritusest Tallinn TV-s
Fotod Maleva keskuse uuendustest