Avatud uste päev lastekeskuses ja Käo Põhikoolis 8.-9.05.18

Käo Tugikeskuse lastekeskus ja Käo Põhikooli koolipere ootab oma praeguseid ja tulevasi lapsevanemaid ning koostööpartnereid tutvuma kooli ning lastekeskuse igapäevase õppe- ja kasvatustegevusega.

Käo Põhikooli võtame vastu lapsi, kellele nõustamiskomisjon on soovitanud õpetust põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku või hooldusõppes.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub kõigil õpilastel individuaalse õppekava alusel ja viiakse läbi Käo Põhikooli ja Käo Tugikeskuse sidusas koostöös.

Kooli ja keskusesse võetakse vastu õpilasi, kes elavad Tallinnas või lähivaldades.

Käo Põhikool on MTÜ Inimeselt Inimesele loodud eraomanduses kool (ilma õppemaksuta).

Rohkem infot on leitav kodulehel www.kaokeskus.ee/kaokool

Avatud uste päevi korraldame selleks, et koostöö kooli-keskuse ja kodu vahel toimiks hästi ning toetaks iga õpilase arengut.

Mõlemal päeval on võimalik ajavahemikul 9.00-13.00:

  • saada infot kooli ning tugikeskuse õppe- ja kasvatustegevusest;
  • külastada õppetunde;
  • osaleda maja tutvustaval ringkäigul;
  • saada infot rehabilitatsiooniteenuste võimalustest;
  • esitada avaldus kooli õppima asumiseks ja tugikeskusesse  päevahoiuteenusele saamiseks.

Avatud uste päevadel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine: marge at kaokeskus dot ee või telefonil 677 3495 kuni 2. maini.