Meeskonnaliikmed

Käo Tugikeskuse struktuur

Keskuse juhtkond

Direktor – Käo Tugikeskuse üldine juhtimine, eelarve, majandusküsimused, arendusprojektid.

Teenuste juht -
teenuste koordineerimine ja arendamine 

Kvaliteedijuht -
süsteemne tegevus asutuse tulemuslikkuse parendamiseks, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks. Käo Tugikeskuse arendustöö, kvaliteedimeeskonna töö koordineerimine.

Keskuse töötajad

Personalijuht - personali- ja asjaajamisvaldkonda puudutava töö juhtimine, tööjõu värbamine. 

Sotsiaaltöötaja -
Pae keskuse ürituste koordineerimine ja külaliste vastuvõtu korraldamine. Vanemate/ eestkostjate nõustamine. 

Majutusteenuse koordinaator - majutusteenuse koordineerimine Pae keskuses ja Maleva keskuses. 

Majandusjuhataja -
töövahendite ja teenuste tellimine, arved.

Eripedagoogilise töö juht -
eripedagoogilise töö koordineerimine.

Rehabilitatsioonitöö koordinaator -
 rehabilitatsioonitöö koordineerimine.

Tegevusterapeut -
teraapia kaudu teenusekasutajate tegevusvõime suurendamine igapäevatoimingutes.

Füsioterapeut -
 teenusekasutajate individuaalne ja rühmas füsioteraapia/ võimlemine. Abivahenditega seotud küsimused.

Meeskonnajuht- tegevuste koordinaator lastekeskuses-
lastekeskuse sisulise töö planeerimine ja koordineerimine. Koostöö vanemate/ eestkostjatega.

Tegevusjuhendaja lastekeskuses -
laste päevane hooldamine ja ea- ning võimetekohaste tegevuste juhendamine. Koostöö Käo Põhikooli õpetajatega.

Meeskonnajuht- tegevuste koordinaator Pae keskuses -
Pae keskuse sisulise töö planeerimine ja koordineerimine. Koostöö vanemate/ eestkostjatega.

Muusikalise tegevuse juhendaja -
rühma ja individuaalne muusikateraapia täiskasvanute keskustes.

Kehalise tegevuse juhendaja -
rühma ja individuaalne füsioteraapia/ võimlemine täiskasvanute keskustes.

Meeskonnajuht- tegevuste koordinaator Maleva keskuses -
Maleva keskuse töö sisuline koordineerimine ja korraldamine. Vabatahtlike töö koordineerimine, koostöö vanemate/ eestkostjatega.

Tegevusjuhendaja Pae keskuses ja Maleva keskuses -
täiskasvanud teenusekasutajate päevane hooldamine ja ea- ning võimetekohaste tegevuste juhendamine.

Tegevusjuhendaja majutuses -
täiskasvanud teenusekasutajate ööpäevaringne hooldamine ja järelevalve.