Sotsiaalne rehabilitatsioon

Käo Tugikeskuses osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid kahes tegevuskohas Tallinnas ilma majutuseta. 
Lastele osutatakse teenuseid aadressil  Käo 53, Tallinn.
Täisealistele osutatakse teenuseid aadressil Pae 37/Võidujooksu 18, Tallinn. Tegevuskohad on ligipääsetavad.

Sihtrühmad kellele teenust osutatakse:

 • intellektihäirega sh autismispektrihäirega lastele kuni 18-eluaastani;
 • tööealistele (16-a kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega psüühikahäirega inimestele;
 • tööealistele puudega või töövõimetu või osalise töövõimega inimestele, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel töötukassas.

Meeskond toetab erinevate teenuste abil:

 1. Eelkooliealise lapse tunnetus- ja õpioskuste ning sotsiaalsete oskuste arengut
 2. Haridusliku erivajadusega lapse alg-ja põhihariduse omandamist
 3. Puuduva töövõimega psüühikahäirega isiku igapäevaelu oskuste omandamist ja osalemist ühiskonnaelus, toetame õppimist ja arendame eeldusi teatud tasemel töövõime omandamiseks või taastamiseks.

Pakutavad teenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • sotsiaaltöötaja teenus;
 • eripedagoogi teenus;
 • logopeedi teenus (lastele);
 • füsioterapeudi teenus;
 • tegevusterapeudi teenus;
 • loovterapeudi teenus (muusikateraapia ja kunstiteraapia);
 • õe teenus (lastele).

Laste meeskonda kuuluvad:

 • meeskonna koordinaator, sotsiaaltöötaja Liisi Pinta liisi dot pinta at kaokeskus dot ee;
 • meditsiiniõde Inna Rahendi;
 • logopeed Margit Golovkin lastelogopeed at kaokeskus dot ee;
 • eripedagoogid Kati Kiiver (hindamine, nõustamine) kati at kaokeskus dot ee, Marge Siimann marge at kaokeskus dot ee;
 • füsioterapeut Hanna Keir hanna at kaokeskus dot ee;
 • tegevusterapeudid Jaanika Savolainen jaanika at kaokeskus dot ee, Kristi Viimsalu kristi dot viimsalu at kaokeskus dot ee;
 • muusikaterapeut Kertu Rummel kertu at kaokool dot ee;
 • kunstiterapeut Marju Jõgis marju at kaokool dot ee.

Täiskasvanute meeskonda kuuluvad: 

 • meeskonna koordinaator ja sotsiaaltöötaja Liisi Pinta liisi dot pinta at kaokeskus dot ee;
 • sotsiaaltöötaja Silvia Looveer silvia at kaokeskus dot ee;
 • eripedagoog Kati Kiiver (hindamine, nõustamine) kati at kaokeskus dot ee;
 • füsioterapeut Helger Helemäe helger dot helemae at kaokeskus dot ee, Liis Randmäe liis dot randmae at kaokeskus dot ee;
 • tegevusterapeut Jaanika Savolainen jaanika at kaokeskus dot ee;
 • muusikaterapeut Maria Allikmaa maria dot allikmaa at kaokeskus dot ee.

Küsimuste korral ja teenusele registreerumine:

Küsimuste korral või teenustele registreerumiseks võta ühendust meie rehabilitatsioonimeeskonna koordinaatori Liisi Pintaga tööpäeviti 9.00-17.00 telefonil 5854 5586 või e-posti teel liisi dot pinta at kaokeskus dot ee.

Registreerumisel palume teatada:

 • suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;
 • millises lasteasutuses, koolis või keskuses teenusekasutaja käib (võimalusel eripedagoogiline iseloomustus);
 • kontaktandmed.

Suunamiskirja võite saata meile ka tavapostiga. Teiega võetakse ühendust.

Postiaadress:
Käo Tugikeskus
Rehabilitatsiooniteenus
Käo 53
Tallinn 11317

Tegevuskohta jõudmine

1.     Käo Tugikeskuse tegevuskoht Käo 53 aadressil asub Kristiine linnaosas Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast bussidega nr. 17 ja 17A Nõmme tee peatusesse ning bussiga nr 23 Västriku peatusesse

2.     Käo Tugikeskuse tegevuskoht Pae 37/Võidujooksu 18 asub Lasnamäe linnaosas. Ühistransporti kasutades saate meie juurde sõita kesklinnast bussiga nr 31 Võidujooksu peatusesse.

NB! Teenusekasutaja käib teraapiates koos esindajaga, kui pole muudmoodi kokku lepitud.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet. Teenuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotlus.

Digitaalselt allkirjastatud taotluse võib saata e-posti teel info at sotsiaalkindlustusamet dot ee, paberil allkirjastatud taotluse posti teel elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti kontorisse. Avalduse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal.

Lisainfot rehabilitatsiooni küsimustes leiate Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste osutamise kord Käo Tugikeskuses.