Intervallhoid

Intervallhoiuteenust osutatakse Käo Tugikeskuse Pae keskuses, aadressil Võidujooksu 18 / Pae 37, Tallinnas.
Teenuse sihtgrupiks on raske- ja sügava intellektipuude või liitpuudega isikud alates 18 eluaastast.

Teenuse eesmärk:

Pakkuda kodus elavale täisealisele raske või sügava intellekti- või liitpuudega isikule ajaliselt piiratud perioodil ööpäevaringset hooldusteenust vähendamaks pereliikmete hoolduskoormust.

Teenuse sisu:

Teenuse pakkumisel tagab teenuse osutaja intellekti- või liitpuudega isikule:

 • hooldus- ja hügieenitoimingud;
 • eneseteeninduslikes tegevustes juhendamise ja abistamise;
 • tegevustesse kaasamise;
 • majutuse ja toitlustamise.

Keskuses täidetakse koostöös isikuga või tema esindajaga teenusekasutaja individuaalse erivajaduste infolehe ning viiakse läbi proovipäev.

Vastunäidustused:

 • statsionaarset ravi vajav psüühikahäire või somaatilisest haigusest tulenev põetusvajadus;
 • nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja/ või nakkavas faasis;
 • vanaduspensioni ikka jõudnud dementsusediagnoosiga isikule;
 • agressiivne käitumine, mis on ohtlik enesele, teistele teenusekasutajatele ja töötajatele.

Teenuse taotlemine:

Teenuse broneerimise aeg on maksimaalselt 4 kuud ette ja minimaalselt 5 päeva vabade kohtade olemasolul.
Teenust koordineerib Triin Soopaju, majutusteenuse koordinaator
E-post: triin dot soopaju at kaokeskus dot ee, Telefon: 502 4609

Registreerimiseks on vajalikud järgnevad andmed:

 • isikuandmed ja esindaja andmed;
 • teenuse osutamise aeg (teenuse osutamise alguspäev ja saabumise kellaaeg, teenuse osutamise lõpetamise päev ja lahkumise kellaaeg);
 • toitlustamine.

Teenuse osutamiseks on vajalikud järgnevad dokumendid:

 • täidetud teenuse kasutaja individuaalne erivajaduste infoleht;
 • vajadusel perearsti või eriarsti hinnang teenuse kasutaja tervislikule seisundile seal hulgas ravimid;
 • vajadusel teenuse kasutaja vanema/eestkostja poolt töötajate juhendamine.


Maksimaalne teenuse maht on 21 kalendripäeva aastas, neist suvekuudel 7 kalendripäeva. Teenust on võimalik kasutada tunni, päeva või ööpäevase arvestusega. 

Intervallhoiuteenuse kirjeldus
Intervallhoiuteenuse kodukord