Käo Tugikeskuse hinnakiri 2020

 

Teenus

Ühik

Hind 

Igapäevaelu toetamise teenuse päeva-ja  nädalahoiuteenuselmajutuse hind

Alus: 01.03.2018 nr STA-4/12

ööpäev6.00

Tegevus- ja õppevahendid lapsele (laste päevahoiuteenusel)

kuu10.00
   
   

Käo Tugikeskuse igapäevaelu toetamise teenuse korraldus kinnit. 05.05.2020 KK 1-4/8

Toitlustamise hinnad: 

TeenusÜhik

Hind

Hommikusöök täiskasvanulekord1.20
Lõunasöök täiskasvanulekord2.80
Õhtusöök majutuseskord2.80

Hinnad kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 01.01.2020