Käo Tugikeskuse hinnakiri 2020

 

Jrk nrTeenus

Ühik

Hind 

1.Riigieelarvevälise tasulise IET teenuse 24 tunni hind ilma toitlustamisetaööpäev14.00
2. Riigieelarvevälise tasulise IET teenuse 12 tunni hind ilma toitlustamisetapäev10.00
3.Riigieelarvevälise tasulise IET teenuse 8 tunni hind ilma toitlustamisetapäev8.00
4. Riigieelarvevälise tasulise IET teenuse 1 tunni hind ilma toitlustamisetatund3.00
5. 

Tegevus- ja õppevahendid lapsele (laste päevahoiuteenusel)

kuu10.00
    
    

Toitlustamise hinnad: 

Jrk nrTeenusÜhik

Hind

1.Hommikusöök täiskasvanulekord1.20
2.Lõunasöök täiskasvanulekord2.80
3.Õhtusöök majutuseskord2.80

Hinnad kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 01.01.2020